Case Blominmäki

Blominmäen uusi jätevedenpuhdistamo on rakennettu maan alle.

Blominmäen moderni jätevedenpuhdistamo otetaan käyttöön 2022 – WANGEN-pumput sekä Franklin Millerin Taskmaster®-murskaimet osana laitoksen jätevedenpuhdistusprosessia

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) uusi jätevedenpuhdistuslaitos valmistuu Espoon Blominmäkeen. Pääosin kallion sisälle toteutettua jätevedenpuhdistuslaitosta on suunniteltu ja rakennettu usean vuoden ajan. Valmistuessaan YIT:n rakentama maanalainen laitos tulee korvaamaan nykyisen Suomenojan jätevesipuhdistamon, joka vastaa tällä hetkellä alueen 400 000 asukkaan jätevesistä.

Tiukat tavoitteet

Pääkaupunkiseudun kasvava asukasmäärä sekä entistä ravinnepitoisemman jäteveden käsittely vaatii jätevedenpuhdistuslaitokselta yhä suurempaa kapasiteettia ja korkealaatuista teknologiaa puhdistusprosessiin.
FlowExperts Oy:n toimittamat WANGEN-pumput ja Franklin Millerin Taskmaster®-murskaimet edustavat alansa uusinta huippuosaamista lietteiden käsittelyssä.

Puhdistustavoitteissa Blominmäen laitos tähtää korkealle, jotta vesistöä rehevöittävät ravinteet saadaan eroteltua jätevedestä mahdollisimman tarkasti. Fosfori ja orgaaniset aineet poistetaan jätevedestä 96-prosenttisesti ja typpi yli 90-prosenttisesti – molemmat arvot alhaisempia kuin EU:n sekä kunnan tasolla olevat jätevesiä koskevat suositukset ovat.

Toimintavarma ja ympäristöystävällinen jätevedenpuhdistamo

Blominmäen jätevesipuhdistamo on esimerkki modernista käsittelylaitoksesta, jossa on panostettu tehokkaaseen jätevedenpuhdistusprosessiin teknistä suunnittelua ja laadukasta teknologiaa hyödyntäen. WANGEN-pumppujen ja Franklin Millerin Taskmaster®-murskaimien hankinnalla on haluttu taata laitoksen lietteiden käsittely varmatoimisesti ja kustannustehokkaasti.

Laitos on energiataloudellisesti tarkkaan suunniteltu. Laitos kykenee hyödyntämään jätevedenpuhdistusprosessissa syntyvää energiaa sekä biokaasua omaan käyttöönsä. Lisäksi kaikki sähkön tuottamisesta sekä suurien koneiden käytöstä syntyvä lämpö kerätään talteen.

WANGEN-pumppujen ja Franklin Millerin Taskmaster®-murskainten hyötysuhteet edustavat alansa huippua ja ovat energiatehokkaita. Taskmaster-murskaimilla pilkotaan biokaasulaitokselle saapuva liete ja näin taataan biokaasulaitoksen tehokas kaasun muodostuminen.

Tulevaisuuden tarpeet ennakoitu

Blominmäen jätevesipuhdistamo on suunniteltu tarkkaan tulevaisuuden kasvavia tarpeita silmällä pitäen. Uuden laitoksen kapasiteetti on moninkertainen Suomenojan vedenpuhdistuslaitokseen nähden, sillä käsiteltävän jäteveden määrä tulee parissa kymmenessä vuodessa tuplaantumaan arviolta 150 000 kuutiolitraan päivässä. Maanalaisia tiloja on mahdollista laajentaa yli miljoonan asukkaan jätevesille, minkä takia laitoksen kapasiteetti riittää alueen jätevesien puhdistukseen vähintään seuraavat sata vuotta.

Laitteiden parhaimmistoa vaativaan toimintaympäristöön

Blominmäen jätevesipuhdistamon hankkeessa koneisto- ja prosessipuolen projektipäällikkönä työskentelee YIT:n Santeri Saarikko. Jätevesialan asiantuntijana Saarikko on vastannut muun muassa Blominmäen laitehankinnoista.

Blominmäellä valmistaudutaan jo laitoksen käyttöönottoon. YIT:n Projektipäällikkö Santeri Saarikko tarkastelee WANGEN-pumppuja yhdessä FlowExpertsin toimitusjohtajan Harri Östermanin kanssa.

FlowExpertsin toimitusjohtaja ja tuotevastaava Harri Österman on tyytyväinen YIT:n päätökseen tilata Blominmäelle WANGEN liete- ja polymeeripumppuja. Biokaasu- ja jätevesilaitoskohteisiin suunnitellut WANGEN-pumput ovat vankkarakenteisia, luotettavia ja käytännössä tukkeutumattomia.

WANGENin pumppujen lisäksi FlowExperts on toimittanut Blominmäen jätevedenpuhdistamolle Franklin Millerin Taskmaster-murskaimia, jotka pilkkovat biokaasulaitokselle saapuvan lietteen. Franklin Millerin Taskmaster-murskaimet ovat järeitä, toimintavarmoja ja lähes tukkeutumattomia teollisuuden 2-akselisia murskaimia.

Blominmäelle toimitetut laitteet

Murskaimet:

Jätevedelle:
2 kpl Franklin Miller Taskmaster® murskain – Malli TM851204TT

Pumput:

5% kunnallinen liete
2 kpl Wangen Xpress 64

Nestemäiset rasvajakeet tms.
1 kpl Wangen pumppu tyyppi, Xpress 78 / 7,5 kW
3 kpl Wangen pumppu, KL50S 60.2 / 7,5 kW

Glykoli tms.
2 kpl Wangen pumppu, KL50S 60.2 / 7,5 kW

0,5% Polymeeriliuos
2 kpl Wangen pumppu, tyyppi KB22S tyyppi 32.0L / 1,1 kW
2 kpl Wangen pumppu tyyppi, Xpress 48 / 3,0 kW
5 kpl Wangen pumppu tyyppi, Xpress 48 / 1,5 kW
4 kpl Wangen pumppu tyyppi, Xpress 48 / 2,2 kW

0,1% Polymeeriliuos
4 kpl Wangen pumppu, tyyppi KB22S tyyppi 32.0L / 1,1 kW
4 kpl Wangen pumppu tyyppi, Xpress 48 / 2,2 kW

4,0 %TS Raakasekaliete
8 kpl Wangen pumppu tyyppi, Xpress 94 / 15 kW

2,5…4,0 %TS Raakasekaliete
4 kpl Wangen pumppu tyyppi, Xpress 64 / 7,5 kW

7.0 %TS Sakeutettu liete
4 kpl Wangen pumppu tyyppi, KL65S 101.1 / 11,0 kW

4…5 %TS Mädätysliete
8 kpl Wangen pumppu tyyppi, Xpress 64 / 4,0 kW
6 kpl Wangen pumppu tyyppi, Xpress 64 / 7,5 kW